Kunst Van Hier Tot Ginder 2018

Workshop beeldend theater

Maak een eigen korte beeldende act of performance en speel die tijdens de kunstfietsfietsroute Kunst Van Hier Tot Ginder op 9 en 10 juni 2018.De Bosbaan in Okkenbroek, de geweldige locatie waar de acts en voorstellingen uiteindelijk gespeeld worden.


Ben je theatermaker of kunstenaar (al dan niet beroepsmatig) en/of geïnteresseerd in het grensgebied tussen beeldende kunst en theater?  

Zou je graag een eigen act of korte voorstelling willen ontwikkelen?
Geef je dan op voor de workshop van TAMTAM objektentheater.


Op een viertal dagen in mei werk je aan een korte voorstelling die tijdens de bekende Kunstfietsroute Kunst Van Hier Tot Ginder twee dagen lang zal worden gespeeld op de prachtige locatie rond de Bosbaan in Okkenbroek.
Je wordt begeleid door de makers van TAMTAM en doorloopt samen met hen het hele proces van idee tot voorstelling.
Daarna staat het je vrij de act verder te spelen of uit te werken.
Zie voor het programma en de data hieronder.Hoe je aan te melden  
(Let op: deadline 21 april!)
Schrijf een korte motivatie waarom jij zou willen deelnemen en vertel iets over jezelf en je band met beeldende kunst of beeldend theater. Mail dat voor 21 april naar reactie@tamtamtheater.nl  en je hoort snel of je wordt uitgekozen!

Voorwaarde voor meedoen is dat je alle data van de workshop en van de route kunt! (zie onderstaand programma)  De workshop kost €45,- per persoon. Er zijn maximaal 12 plaatsen.Over TAMTAM
Gérard Schiphorst en Marije van der Sande van TAMTAM objektentheater reizen al bijna 40 jaar met hun beeldende voorstellingen de wereld rond. Binnenkort reizen ze naar hun 32e land: Egypte.
Op de buitenlandse festivals geven ze ook vaak masterclasses en workshops over beeldend theater met objecten.
Ze maken dan in korte tijd een voorstelling op basis van door de deelnemers meegebrachte voorwerpen.
Kijk op www.tamtamtheater.nl voor meer informatie over hun werk.

 


Programma Workshop
Tijdens deze workshop ontwikkelt elke deelnemer samen met de makers van TAMTAM een act op het kruispunt van beeldende kunst en theater. Dat kan een kijkkast zijn waarin dingen kunnen bewegen, een live gespeelde animatie op een tafel, een scene met een speler en een groot object of een performance met materiaal of voorwerpen of wat er maar uit het werkproces tevoorschijn komt.
 

Dinsdagavond 1 mei
Eerste bijeenkomst: korte voorstelling van TAMTAM en introductie van het project. De deelnemers werken kort met door hen zelf meegenomen objecten om een idee te krijgen van de mogelijkheden. Ze krijgen een opdracht mee voor de komende weken.

Zaterdag 12 mei
Intensieve workshopdag waarbij we serieus aan het werk gaan met door de deelnemers meegebrachte voorwerpen en ideeën om de acts en voorstellinkjes te ontwikkelen en op te zetten. Elke deelnemer wordt individueel begeleidt en er zijn blokken waarin we werken aan onderwerpen als: de taal van materiaal, objecten als acteurs, spanningsopbouw en scenario,  de verwachting van het publiek en hoe daar mee te spelen, Ook werken we aan de presentatie van het totaal.  

Zaterdag 19 mei
Werkdag waarop ieder zijn act of voorstelling laat zien aan het eind de acts in ruwe vorm bijna af moeten zijn en bijgeschaafd en geregisseerd worden.

Woensdagavond 6 juni
Repetities bij goed weer op locatie

Vrijdagavond 8 Juni
Generale repetitie op locatie

Zaterdag 9 en zondag 10 juni
Fietsroute met het spelen van de acts voor publiek