Objectomania Animal Museum

Installatie in het kader van het kunstproject voor kinderen: Kunstzappen
De expositie was in 2005 twee maanden te bezichten in het Kunstenlab in Deventer

Uitangspunt was een soort object-zoölogisch museum waarin bedreigde objectdieren in hun natuurlijke omgeving werden getoond.
Onderstaand zijn de meeste dieren te zien. Naast de dieren in het bosdecor was er ook een zwart-wit video te zien waarbij de objecten getoond werden met hun vindplaats, karaktertrekken en verdere omschrijving. In de ruimte klonken de geluiden van de objecten tot jungle soundscape gecomponeerd.

De kinderen mochten in groepjes van 5 naar binnen, en kregen na afloop een workshop door kunstenaars van het Kunstenlab waarbij ze bijvoorbeeld zelf met gevonden voorwerpen dieren mochten maken en schrijf en teken opdrachten kregen

Klik hier voor de 'Making-of'