DE

fr

object art

Objectomania Animal Museum Installatie in Kunstenlab Deventer

Deze installatie was in 2005 twee maanden te zien in het Kunstenlab in Deventer

Uitgangspunt was een soort object-zoölogisch museum waarin bedreigde objectdieren in hun natuurlijke omgeving werden getoond.
Op de fotopagina zijn de meeste dieren te zien en ook de making-of. Naast de dieren in het bosdecor was er ook een zwart-wit video te zien waarbij de objecten getoond werden met hun vindplaats, karaktertrekken en verdere omschrijving. In de ruimte klonken de geluiden van de objecten tot jungle soundscape gecomponeerd.

Bij de expositie was ook een educatief programma voor basisschool kinderen. Zij mochten in groepjes van 5 naar binnen, en kregen na afloop een workshop door kunstenaars van het Kunstenlab waarbij ze bijvoorbeeld zelf met gevonden voorwerpen dieren mochten maken en schrijf en teken opdrachten kregen